טיול לירושלים של חברת קו מדידה ספטמבר 2021

"כיף של מדריך שמעביר ידע בהמון הומור"


אייל רבינוביץ